God Syn - fakta och information om din syn och dina ögon

Alkohol och bilkörning

Bilkörande en aktivitet som styrs av hjärnan, precis som så mycket annat. Att vi agerar reflexmässigt betyder inte att hjärnan är frånkopplad från bilkörningen. Det blir extra tydligt när förutsättningarna i trafiken förändras efter att vi har druckit alkohol.

Att alkohol och bilkörning inte är någon god idé är vi alla väl medvetna om. För att inte tala om att det är strikt förbjudet, förstås. Här kan du läsa om hur synen påverkas av alkoholhaltiga drycker som öl, vin och sprit.

Din reaktionsförmåga är nämligen kopplad till synen. Denna reaktionstid fördröjs på grund av alkoholen. Alkohol gör reflexerna långsammare; i detta avseende är ögat inte annorlunda än någon annan kroppsdel.

Ögat är beroende av hjärnan

Även om ögat fungerar som en sorts kamera, så är det i hjärnan som bilden sätts samman och tolkas. Vi är alltså helt beroende av hjärnan för att kunna se och agera i tid.

För att ögat ska reagera och anpassa sig är det beroende av kopplingen till hjärnan. Denna koppling sker genom att signaler färdas via synnerven.

Suddig syn vid kraftig berusning

Vidare hänger ögats rörelser samman med de muskler som är fästa vid ögat. Hjärnan behövs för att avgöra vad du ska fokusera på, vilket är betydligt svårare att göra när du är berusad. Konsekvensen vid kraftig berusning är att synen blir suddig.

Påverkan under normala förhållanden

Suddig syn är ett symptom på att saker och ting inte fungerar som de ska. Men påverkar alkohol din bilkörning även under normala förhållanden? Ja, en hel del faktiskt.

Ta bara förmågan att bedöma säkerhetsavstånd. Alkohol gör att det blir svårare att avgöra och därmed också hålla avståndet hålla mellan din bil och närmaste fordon på vägen.

Ett annat exempel är markeringar och skyltar. Vägarna är som bekant fyllda av tecken och signaler av alla de slag – skyltar, informationstavlor, varningar och linjer som markerar var din fil börjar och slutar. Och allt detta behöver ditt öga hinna ta in.

Med alkohol i blodet minskar förmågan att upprätthålla denna grad av uppmärksamhet. I värsta fall innebär ansträngningen även att ögonlocken sluts så småningom. Eftersom hjärnan blir överansträngd ökar känslan av dåsighet, och därmed risken att somna vid ratten. Om något väl inträffar är risken för att fatta okloka och överilade beslut också större.

Dubbelseende av alkohol

Att vi ser suddigt när vi dricker hänger som sagt ihop med att hjärnan inte fungerar som den ska. En annan vanlig effekt av drickande är att man ser dubbelt. Orsaken till detta är att koordinationen mellan musklerna försvagas.

Även pupillernas reaktioner blir långsammare till följd av alkohol. Rent konkret innebär det att den tid som det tar för din iris att dra ihop sig och förstoras blir längre. För en person som har druckit och dessutom kör bil kan det innebära att det blir svårare för ögat att anpassa sig till strålkastarna från mötande trafik.

Alkohol påverkar periferiseendet

Fokus när vi använder våra ögon är bara en ytterst liten del av alla synintryck som når oss. En hel del registrerar vi med vårt perifera seende. När du dricker alkohol och kör riskerar också detta seende att begränsas. Resultatet kan vara ett ökat tunnelseende när du kör bil, vilket innebär att detaljer som du inte direkt fokuserar på inte registreras..

Alkohol gör det svårare att uppfatta kontraster

När det gäller att uppfatta kontraster kan alkohol försvaga denna förmåga. Det kan få följd att nattkörningen påverkas, där det är viktigt att kunna skilja på olika gråskalor. Man brukar också säga att denna egenskap är extra viktig vid gryning och skymning. Förmågan att uppfatta kontraster ställs också på prov om du kör i bil under knapphändiga väderförhållanden, som när det är regnigt eller dimmigt på vägen.

Enligt en studie från Western University i Kanada sänker alkohol din förmåga att anpassa synen till ljus och kontraster med 30% – även vid lägre alkoholintag.

Alkoholens effekt på ögat

Säkert känner du till att alkohol kan ge upphov till en rad olika hälsoproblem. Vi har redan gått igenom hur alkohol kan påverka bilkörningen, men hur påverkas vår syn långsiktigt?

Här följer ett axplock av de skador på ögat som kan uppkomma till följd av drickande:

Läs mer om långsiktiga effekter på synen av alkoholkonsumtion här.

Alkohol och bilkörning – en riskfylld kombination

De långsiktiga hälsoeffekterna av alkoholbruk är värda att hålla i bakhuvudet, särskilt när det gäller att dricka ofta och mycket på samma gång. Men låt oss avsluta där vi började, med att avråda från att kombinera alkohol med bilkörande. Att inte dricka påverkar ögats förmåga och därmed din egen säkerhet på vägarna, och på så sätt minskar du även risken för att oskyldiga drabbas när du kö

Vanliga frågor

Photoreceptor cells in the retina of the eye. retinal cells. rod cell and cone cell. The arrangement of retinal cells is shown in a cross section