God Syn - fakta och information om din syn och dina ögon

Ont i ögonen – ett nödvändigt ont?

Får du ont i ögonen? Problemen är vanliga och kan drabba alla. Men som vi ska se i den här artikeln skiljer sig orsakerna åt. Både beroende på vem du är, och hur du tar hand om dina ögon.

I de flesta fall är smärta i ögonen helt ofarligt. Men det finns också många tillfällen när du bör söka vård. Låt oss gå igenom vanliga symptom för att se vad problemen beror på, vilka orsakerna är och vad du kan göra för att förebygga problemen.

Vad menar vi med ont i ögonen?

Ont i ögonen är inte kopplat till en enda orsak. Och inte heller symptomen ser likadana ut. Faktum är att den typ av symptom som du upplever kan ge en fingervisning om vad det handlar om.

Så vad menar vi då med smärta i ögat? Ont i ögonen kan innebära att det sticker, värker, bultar eller svider. Smärta kan orsakas av en konkret skada, till exempel en olycka. Den kan också ta sig i uttryck på en rad andra sätt.

Även om symptomen skiljer sig åt finns det ett gemensamt namn för diagnostiseringen och behandlingen av relaterade ögonproblem: Oftalmologi. Som så ofta i läkarvärlden är det en sammansättning av två grekiska ord. Av ögat (ophthalmos) och logos (lära).

I begreppet ingår både undersökningen av synskärpa och brytningsfel. Men också sådant som att mäta trycket i ögat. Gemensamt för många av de problem som analyseras inom detta område är just patientens känsla av trötthet och smärta i ögat.

Att ha irriterade ögon drabbar de flesta ibland. Symtomen kan vara allt från att ögonen upplevs torra till migränliknande känsla eller synrubbningar.

Vanliga symptom – och orsakerna bakom

Låt oss börja med att ta upp några vanliga symptom och orsaker kopplade till dessa. Känns problemen igen?

Symptom i sig inget bevis

Symptomen ska tas för vad de är. Det är indikationer, men behöver inte bevisa att det finns ett orsakssamband.

Låt oss ta nysning som ett konkret exempel. Ögats känslighet innebär att en nysning kan göra att ögonen brister, vilket i sin tur leder till att ögat färgas rött. Samma sak gäller efter en kraftig hostattack. Och även trötthet och dålig sömn kan leda till röda ögon, som du säkert känner till.

Men finns det andra vanliga orsaker till att ögat blir rött, förutom det som vi nyss nämnde? Ja, till exempel kan en vanlig förkylning leda till att ögat blir irriterat. En annan vanlig ”bov” är kontaktlinser. De kan till exempel ha suttit inne för länge eller blivit smutsiga. Sammanfattningsvis krävs det inte mycket för att ögat ska reagera. Det är känsligt och orsakerna varierar.

Vetenskaplig indelning utifrån kroppsdel

Orsakerna till att det gör ont i ögat kan som sagt skilja sig så mycket åt. Den professionella uppdelningen brukar göras utifrån var problemet sitter. Denna indelning gör man på följande sätt:

  1. Problem som drabbar hornhinnan.
  2. Problem som drabbar andra delar av ögat.
  3. Problem som drabbar andra delar av kroppen (men upplevs i ögat).

För att begränsa oss något, låt oss fokusera på hornhinnan. Om du vill veta mer om grön starr (när synnerven är skadad) eller någon av de andra sjukdomar som kan drabba ögat, så rekommenderar vi vår artikel om ögonsjukdomar.

Hornhinnan

Problemen som drabbar hornhinnan är den vanligaste orsaken till smärta i ögonen. Att det är hornhinnan drabbas är inte så konstigt om man tänker efter. Hornhinnan är ju det yttersta lagret som täcker ögat. Och därmed den del av ögat som på det mest påtagliga sättet drabbas av allt som träffar ögat – till exempel smuts, bakterier och solljus.

Hornhinnan hjälper till att utestänga sådant som annars skulle skada ögat. Om ändå problem uppstår finns det många olika saker kom kan hända. När det gäller sjukdomar kan det till exempel handla om:

För att behandla denna typ av problem använder läkare antibiotika eller antibakteriella droppar, men under vissa omständigheter kan även operationer behöva genomföras.

Andra och kanske mer vardagliga problem som drabbar hornhinnan innefattar:

  • Skräp från luften
  • Skrapning från naglar
  • Kontaktlinser
  • Rester från makeup

När det gäller smuts eller skräp är det normala att försiktigt plocka bort det (med en tvättad hand) eller blinka bort det. Det är normalt sett det enklaste och mest effektiva sättet.

Det kan leda till att hornhinnans yta skrapas. Det brukar dock inte innebära några större problem, eftersom cellerna på ytan av ögat växer tillbaka så snabbt. Man brukar uppskatta att de flesta skrapningar läker inom 1–3 dagar. Skulle skrapningen vara av ett allvarligare slag kan antibiotika skrivas ut. Detta för att förebygga att hornhinnan blir inflammerad.

Tips för dig som börjar se sämre

Som så ofta när det gäller kroppen är hygien A och O. Grundregeln är precis som när det gäller annan hygien: att du tvättar händerna ordentligt. På sätt och vis skulle man kunna säga att det är extra viktigt just när det gäller ögat, eftersom det finns så mycket ytliga blodkärl där. (Något som sagt märks på att det kan räcka med att nysa eller hosta för att ett blodkärl ska spricka.)

Ett annat tips handlar om vad som kommer i kontakt med ögat. Exakt vad det är beror på dig och dina vanor. Beroende på om du har nedsatt syn eller dina individuella vanor när det gäller hudvård och skönhet. För dig som använder makeup kan det handla om en så enkel sak som att undvika att dela skönhetsprodukterna med andra i din omgivning, för att på så sätt undvika att bakterier sprids. Samma sak gäller andra produkter som kommer i kontakt med dina ögon, som ögondroppar och kontaktlinser.

Särskilt kontaktlinser sprider smuts och bakterier om de inte hanteras på rätt sätt. Rengör dina linser ordentligt så att inga partiklar finns kvar som kan skada ögat. Annan grundläggande linshygien innefattar att ta ut linserna när du sover, samt att inte bära dem om du är torr i ögat.

Konsekvenserna av ögonproblem

För att undvika risken att irritera ögat är ett praktiskt tips att alltid bära skyddsglasögon eller solglasögon när risken att skräp träffar ögat är extra stor. Detta gäller till exempel vid sport, gräsklippning eller annan utomhusaktivitet.

Det är inte smittsamt i sig att bli irriterad i ögat till följd av att tipsen ovan inte har följts till punkt och pricka. Problemen uppkommer i nästa steg. När ögats återställning inte fungerar och inflammationer uppstår.

En sådan konsekvens är inflammation i bindhinnan – den slemhinna som täcker ögat och insidan av ögonlocket. Detta kan leda till att hela ögat blir rött. Och det är dessutom ofta smittsamt. Grundregeln är att behandlingen ska sättas in så snabbt som möjligt. Ett sätt att förebygga eventuella problem kan även vara att genomgå regelbundna ögonundersökningar.

Om du börjar se mycket sämre

Var extra uppmärksam på om din syn plötsligt förändras till det sämre, eller om du förnimmer obekanta syneffekter. Det kan i så fall bero på att du har drabbats av en ögonsjukdom. I vissa fall är det viktigt att snarast möjligt kontakta en läkare för diagnos och behandling. Om du vill läsa mer om sjukdomarna och vanliga symptom rekommenderar vi vår artikel om ögonsjukdomar.

* * *

Visste du att…