God Syn - fakta och information om din syn och dina ögon

Synundersökning – så går det till

Även om du har gjort en synundersökning kan det vara bra att friska upp minnet. Vilka är egentligen de olika momenten som ingår, och vad är syftet med dem? I den här artikeln går vi igenom alla vanliga frågor.

De flesta har genomgått en synundersökning någon gång i livet. Orsakerna till det kan ofta variera. Många undersöker sina ögon som barn, till exempel i samband med fyraårskontroller, för att upptäcka synfel tidigt. Andra i samband med inkallelse inför värnplikten eller frivillig militärtjänst. Övningskörning är ytterligare en anledning till att undersöka ögonen, eftersom det kräver intyg på att ögonen fungerar som de ska. Och även de som är intresserade av att korrigera sin syn med hjälp av en ögonbehandling behöver genomföra en synundersökning.

Men många anmäler sig också själva till optikern för att de tycker sig uppleva att synen försämras. Precis som resten av kroppen, förändras ögonen under hela livet. Oftast sker det i samband med att vi utvecklas som tonåringar eller fyrtioårsåldern. De vanligaste synfelen innefattar närsynthet, översynthet, brytningsfel (astigmatism) och ålderssynthet. Det är också dessa typer av vanliga synfel som vanligen upptäcks under en synundersökning.

Men låt oss börja från början, med själva undersökningen.

Olika orsaker till synundersökningar

En synundersökning kan gå till på olika sätt beroende på vad syftet är. Syftet med en vanlig synundersökning är att ta reda på om du lider av ett synfel.

Men det finns också, precis som vi nämnde ovan, formella anledningar att göra en synundersökning i samband med att du ansöker om körkortstillstånd. Detta är ett krav oavsett vilken typ av körkort som du vill ha behörighet för: AM, A1, A2, A, B, BE eller traktorkort (grupp I). Dessa undersökningar är normalt sett mer begränsade, tar kortare tid och kostar mindre.

Andra varianter på synundersökningar innefattar kontaktlinsundersökning. Det är en synundersökning som är skräddarsydd just för dig som har kontaktlinser och vill kontrollera din syn.

Inleder med förundersökning

Innan själva undersökningen påbörjas görs normalt sett en så kallad förundersökning hos optikern. Det är inte så komplicerat som det låter. Det innebär att du som vill undersöka dig får titta in i en apparat ute optikerbutiken, där du får titta rakt in i en ljuskälla.

Syftet med förundersökningen är att snabbt kunna analysera hur ljuset kommer in i ögat. På så sätt får optikern ett första värde på synfelet.

Din allmänna hälsa och livsstil

Innan det är dags för själva undersökningen går optikern igenom frågor av mer allmän karaktär, som hör ihop med din hälsa och livsstil. Det kan röra mediciner och sjukdomar, men också aktiviteter som påverkar din syn, till exempel idrottande, skola och arbete.

Skelning, synskärpa och brytningsfel

Nästa steg är att undersöka att du inte lider av skelning. Även pupillernas reflexer undersöks, för att utesluta att du inte har drabbats av någon ögonsjukdom.

Efter detta är det dags att ta reda på hur bra du ser. Om du redan har glasögon undersöks också hur väl anpassade de är till din nuvarande synförmåga. Om du är osäker på styrkan i dina befintliga glasögon brukar det även vara möjligt att mäta upp denna i samband med undersökningen.

Optikern kollar också hur bra du ser utan glasögon, både på nära och långt håll. I undersökningen ingår även att ta reda på om det är så att du lider av brytningsfel (astigmatism).

Eftersom ett eventuellt synfel kan vara olika starkt på respektive ögon undersöks dessa ett åt gången. Och det öga som inte för närvarande undersöks täcks för.

Eventuell ögonsjukdom

Om det är så att optikern inte bara upptäcker ett synfel, utan även misstänker att du lider av en ögonsjukdom, så är detta något som ni båda diskuterar tillsammans efter att undersökningen är klar.

Bra att veta är att optikern inte ställa diagnos (eftersom han eller hon inte är läkare), men däremot brukar optikern dela med sig av sina misstankar.

Det som händer om så är fallet är att du remitteras vidare till en ögonläkare. Att besöka optikern kan alltså vara ett viktigt första steg för att upptäcka om något är fel på dina ögon, även när det gäller problem som inte är direkt relaterat till ditt synfel.

Extra noggranna undersökningar

I många synundersökningar ingår ögontrycksmätning och ögonbottenfotografering. Detta kan bidra till att man upptäcker tecken på ögonsjukdomar som åldersförändringar i gula fläcken (maculadegeneration) eller grön starr (glaukom).

Även inför ögonoperationer på kliniker behöver först en synundersökning göras. Den är faktiskt extra värdefull för att ta reda på hur det står till med dina ögon. Bland annat mäter man då hornhinnans tjocklek och form vilket gör det lättare att upptäcka sjukdomar i tid.

Ditt personliga ögonrecept

Efter avslutad undersökning skriver optikern ut ett recept till dig, som du kan använda oavsett var du väljer att köpa dina glasögon eller linser. Många väljer dock att köpa sina glasögon eller linser i direkt anslutning till sin synundersökning.

Som du säkert vet arbetar optikern normalt sett för ett företag som också erbjuder glasögon och linser, vilket gör att detta köp med fördel kan klaras av under samma besök.

Kostnaden för en synundersökning

Precis som vi går igenom i vår artikel som handlar om glasögon (och som är väl värd att läsa när du är klar med synundersökningen) kan priset för en undersökning variera.

Ofta kombineras idag synundersökningen med erbjudanden om rabatter eller glasögonbågar på köpet. Det är möjligt eftersom själva undersökningen ofta bara motsvarar en mindre del av den totala kostnaden för bågar, glas, slipning och behandling.

Optikerns roll

Synundersökningar behöver genomföras av en legitimerad optiker. I Sverige är optiker en skyddad titel. Optikern får sin legitimation från Socialstyrelsen efter att ha genomgått en högskoleutbildning med inriktning på människans ögon och synfunktion.

Tack vare sin specialistkompetens kan optikern också ordinera lämpliga hjälpmedel i form av glasögon och linser.

Lycka till

Vi hoppas att den här artikeln har bidragit med kött på benen i form av kunskap kring hur saker och ting går till hos optikern, och att du känner dig väl förberedd för att genomföra din synundersökning.