God Syn - fakta och information om din syn och dina ögon

Vanliga frågor om ögonoperationer

Vanliga synfel kan åtgärdas med hjälp av synkorrigerande operationer. Oftast sker det i form av ögonlaser, men det finns också andra metoder. Däremot kan inte alla patienter behandlas. Här svarar vi på vanliga frågor som rör ögonoperationer.

Idag får allt fler människor upp ögonen för att synfel är någonting som kan åtgärdas, en möjlighet som inte har funnits tidigare. Det begränsar sig inte bara till närsynthet och översynthet, utan till alla vanliga synfel – till exempel brytningsfel (astigmatism).

Syftet med den här artikeln är att ge svar på de vanligaste frågorna som omgärdar ögonoperationer. Vem kan genomgå dem? Hur skiljer de sig åt beroende på synfel? Och vilka kliniker utför operationerna? Men låt oss börja med den kanske mest grundläggande frågan.

Varför ska man operera ögonen?

För många är glasögon och linser en självklarhet. Vi är tvungna att bära dem, och det är därmed något som vi accepterar.

I många sammanhang medför hjälpmedlen dock ett påtagligt handikapp. I vardagen utsätts vi för snö, regn, dimma och föroreningar som gör att särskilt glasögon ständigt behöver putsas och rengöras. Även linser kräver dagligt underhåll för att fungera. Idrottare, motionärer och atleter vars ögon utsätts för yttre påverkan kan begränsas på ett ännu mer påtagligt sätt. Sist men inte minst finns det yrken där glasögon och linser inte räcker, till exempel i arbetet som pilot.

En annan aspekt, som personer med nedsatt syn är väl medvetna om, är att det är dyrt i längden. Både glasögon och linser medför höga kostnader.

Det finns också en psykologisk aspekt för många. Även om glasögon i många sammanhang har blivit en populär modeaccessoar, så är glasögonbärandet ofrivilligt. Att vara tvungen att bära hjälpmedel för att kunna se är en begränsning som många skulle vilja slippa.

Vilka synfel kan åtgärdas med ögonoperation?

Idag kan alla vanliga synfel åtgärdas. Det innefattar närsynthet (myopi), översynthet, brytningsfel (astigmatism) och ålderssynthet (prebyopi). Däremot kan operationerna skilja sig åt beroende på vilket synfel det är som behandlas.

Förutom vanliga synfel som beror på ålder och levnadsvanor kan även synfel som orsakas av skador eller sjukdomar opereras. Den vanligaste operationen i Sverige är till exempel grå starr, med över 100 00 operationer varje år.

Att alla synfel kan behandlas betyder dock inte att alla patienter kan få sina problem åtgärdade. De individuella förutsättningarna skiljer sig åt mellan olika patienter. Till exempel avråder ögonkliniken Memira var femte patient från att genomföra en operation. Faktorer som spelar in är ålder, hur stabilt synfelet är, hornhinnans tjocklek och hur friskt ögat är.

Vilka metoder används för att operera ögon?

Samlingsbegreppet för synkorrigerande operationer är refraktiv kirurgi. De vanligaste metoderna i Sverige är:

Alla fel behandlas som sagt inte med ögonlaser, utan även linsimplantat används för att komma till rätta med synfel. Om du vill veta mer om de olika metoderna inom ögonlaser rekommenderar vi att du läser den här artikeln.

Vilka kliniker behandlar vanliga synfel?

Det finns åtminstone ett handfull kliniker i Sverige som behandlar vanliga synfel. Låt oss lista dem utifrån antalet kliniker som erbjuds i skrivande stund:

Hur dyrt är det att genomföra ögonoperation?

Att operera synfel är något bekostas privat av dig som patient. Kostnaden brukar normalt sett ligga på någonstans mellan 25 000 – 50 000 kr. Kostnaden skiljer sig beroende på vilken klinik och typ av synkorrigerande operation som det handlar om. Vi har tagit fram en prisjämförelse mellan de olika svenska klinikerna som du kan ta del av här.

Med tanke på den stora investeringen erbjuder kliniker även möjlighet till avbetalning – även räntefritt i vissa fall.

Vad är första steget för att eventuellt operera ögonen?

Först och främst är ett gott råd är att läsa på så mycket som du kan, för att kunna fatta ett så informerat val som möjligt.

Nästa steg är att ta kontakt med en klinik som du känner förtroende för, och att genomföra en förundersökning. Detta är nödvändigt för att få reda på om det kan vara aktuellt med ögonlaser och linsbyte för din del, med tanke på dina individuella förutsättningar, och vilken behandling som i så fall skulle vara mest passande.

Läs mera